<BGSOUND src="">

LDR Radio

Watch out !  

Algemeen
LDR Radio was een zgn. "landpiraat", een illegale radiozender, uitzendend voor de regio Leiden, waarvan ik onder de naam Rob de Graaf deel uitmaakte van het team. Het station bestond met onderbrekingen vanaf eind 1980 tot april 1992, maar de meest intensieve periode lag toch in het begin van de tachtiger jaren, zo tussen december 1980 en juli 1984. In die jaren had de zender het meeste succes. Van 1984 tot 1988 waren er geen uitzendingen. In april 1988 kwam met een uitgedund team nog een korte opleving van het station tot augustus 1988. Daarna was LDR Radio alleen nog incidenteel te beluisteren; een aantal jaren zijn er nog Kerstuitzendingen verzorgd door het tweemansteam Kees Molen en Rob de Graaf. In april 1992 werd tijdens een eenmansuitzending van Rob de Graaf (de Top 100 Aller Tijden) het station door de Radiocontroledienst uit de lucht gehaald....

Zendantenne LDR Radio 102.5 FM

Het ontstaan
De 27MC-bakkie-rage was eigenlijk de reden van het uiteindelijke ontstaan van LDR Radio. Via het bakkie leerden nl de meeste teamleden elkaar kennen. Willem Spaak (pseudoniem), Kees Molen (pseudoniem) en Rob de Graaf (pseudoniem) hadden alle drie naast de 27MC ook een zgn. 3-meter-zender, een zender geschikt om muziek uit te zenden via de FM-band. Kees Molen's zender heette RadioAction, van Willem Spaak LDR Radio en die van mij Radio Veronica Regionaal. Alle 3 zonden we onafhankelijk van elkaar muziekprogramma's uit, meestal op zondagmiddag. Als er iemand met technische problemen kampte werd de hulp van de ander ingeroepen dus echte concurrenten van elkaar waren we niet, ook al niet omdat door geen van allen reclame werd uitgezonden.

Rob de Graaf

Zendantenne, gestationeerd op de zgn. "oerlocatie", de foto is waarschijnlijk genomen in 1983

Peter van Dijk

Rob de Graaf bezig met een liveprogramma tijdens de 1e marathon-uitzending in maart 1981

Toen de krokusvakantie van 1981 naderde (iedereen zat nog op school!) werd het idee geopperd om gezamenlijk "iets te doen" En zo ontstond het plan om tijdens die vakantie iedere dag van 's morgens 07.00 uur tot 's avonds 12 uur uit te zenden onder de gezamenlijke naam VRR, Vrije Radio Regionaal. De studio van Radio Veronica Regionaal werd hiervoor gebruikt, de zender was van LDR Radio en o.a. de mankracht kwam van RadioAction. Van maandag tot en met vrijdag werd met heel veel succes uitgezonden. Het succes kon worden afgemeten aan het grote aantal verzoekjes dat werd doorgebeld door de luisteraars  naar een speciaal telefoonnummer.Deze uitzendingen, die later in de Paasvakantie werd herhaald, zijn de geschiedenis ingegaan als de marathon-uitzendingen. In de zomer van 1981 doekte ik Radio Veronica Regionaal op en trad ik toe tot het LDR-team. Kees Molen en Peter van Dijk versterkten in de herfstvakantie eveneens het LDR-team en zo kwam het dat in de herfstvakantie de 1e marathon-uitzending onder de naam LDR Radio werd verzorgd. Na de herfstvakantie ging LDR Radio door met uitzendingen op de dinsdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur, op zaterdag tussen 10 en 17.00 uur en op zondag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Peter van Dijk tijdens de 1e VRR-marathon in maart 1981

Vervolg op bladzijde 2

Naar bladzijde 2
 

1